تکنولوژی فیت فرم فانکشن

FIT, FORM, FUNCTION

شرکت جاینت دوچرخه ها و لوازم جانبی طراحی شده برای بانوان را با نام تجاری LIV تولید می کند. تفاوت دوچرخه های LIV و GIANT تنها در رنگبندی و تزیینات آنها نیست بلکه، دوچرخه های LIV تماماً از ابتدا برای بانوان طراحی شده اند. لباس و لوازم جانبی هم کاملاً با نیازهای بانوان تغییر یافته است.

فلسفه طراحی 3F

FIT.1 به دلیل تفاوت در فیزیک بدنی مردان و زنان از لحاظ تقسیم وزن و مرکز جرم، زاویه بندی و اندازه ی دوچرخه متفاوتی نسبت به مدل های مردانه مورد نیاز است. محل قرارگیری مرکز جرم خانم ها پایین تر از آقایان است و تمرکز نیرو برای خانم در قسمت پایین بدن می باشد، پس برای تمرکز جرم و تعادل باید نسبت به توپی تنه توزیع و تقسیم شود تا اتاف انرژی کمتر، راحتی سواری و تعادل بهتری را داشته باشند.

تغییرات طراحی در دوچرخه های LIV
– زاویه بدن: LIV در هر رشته و هر سطح دوچرخه سواری با تغییر هندسه تنه، زاویه بدن دوچرخه سوار را، با توجه به فیزیک بانوان و کارایی در آن رشته تنظیم می کند.
– زاویه زین: طراحی زین با زاویه مناسب در هر مدل، امکان قرار گرفتن مرکز جرم بانوان را بر توپی تنه ی دوچرخه می دهد، در نتیجه اتاف انرژی کاهش و راحتی سواری افزایش پیدا می کند.
– زاویه پیشانی: این زاویه نسبت به نوع رشته و هماهنگ با زاویه بدن و زاویه زین طراحی می شود تا کنترل و راحتی سواری بیشتری حاصل شود.
– طول کرپی: با توجه به سایز چرخ و انتقال وزن دوچرخه سوار به توپی تنه انتخاب می شود و خستگی در دست ها و شانه را کاهش می دهد.
– طول فرمان: مناسب با فیزیک بدن بانوان و کوچکتر بودن عرض شانه ها.

3f tech1

FORM.2 رنگ بندی و طراحی جدید برای دوچرخه های LIV در سه رده X ROAD, ON ROAD و OFF ROAD با لباس ها و لوازم جانبی LIV هماهنگ هستند و این هماهنگی بانوان را به خرید این محصولات تشویق می کند.

3f tech2

FUNCTION.3
– لایه گذاری بهینه شده تنه های کربن:
طراحی و روند ساخت و لایه گذاری بدنه های کربن LIV نسبت به فیزیک بدنی بانوان بهینه شده، به صورتی که نقاط متفاوتی از مدل های آقایان تقویت می شود. این تفاوت در کیفیت سواری و کم کردن وزن تاثیر خواهد گذاشت.

– قطعات محرکه:
انتخاب سیم دنده و لوازم دوچرخه، همه با در نظر گرفتن اندازه و نسبت دنده های مناسب برای بانوان صورت می گیرد.

– زین: بهترین زین مناسب برای بانوان.
زین LIV در دو رده ی FORWARD و UPRIGHT با تکنولوژی PARTICLE FLOW بر روی دوچرخه های LIV نصب شده است که بهترین زین موجود برای بانوان در هر رده می باشد.

3f tech3

سیستم مایسترو

از رکــاب زدن در (CROSS COUNTRY) تا دوچـــرخه ســواری در رشتـه ی (DOWN HILL) دوچرخه ای با سیـسـتم تعلیق مایــسترو وجـود دارد کــه منـاسب با هر نوع دوچرخه سواری ای مـــی باشد.

مایسترو یک ســـیستم تعلیـق فعّال است که در هـر یــــــک از دوچرخه های حـرفه ای کوهستان جاینت به کـار برده می شود. به دلیل تنـوع در مـحدوده ی حرکت کمک فنراز 4 تا 8 اینچ، مایــسترو، سـواری را بـرای هر نـوع جاده ای بهبود می بخشد.

سه عامل اصلی، سیستم تعلیق مایسترو را متفاوت می کند: بازدهی نیروی رکاب زنی: فـرقی نمی کند که برای بالا رفـتن از تـپه ها با شتاب و قدرت رکاب بزنید یا از مسـیرهای ســنگ لاخی با سرعت پایین بیایید، سیسـتم مایســترو به صورت مستقل از فشار وارده بر پـدال ها، عمل کرده و نیروی رکاب زدن شما صــرف حرکت سیستم تعلیق نمی شود. سیستم تعلیق کاملاً فعال: از لرزش های متناوب ریز با فرکانس بـالا گرفته تا ضـربه هـای قـوی وارد شده در مسیر های کوهستانی ، سیستم مایســـترو طیف وسیعی از اثرات ناهمواری های جاده را جذب می کند. ترمز گیری مستقل: سیستم مایسترو حتی هنگام ترمزگیری های شدید هم کاملاً فعال می ماند.

frame maestro

1. تماس مناسب برابر است با کنترل مناسب

ویژگی :

نمـودار نیـرو – تغییر طول سیسـتم تعلیق مایسترو به شـکل خطی می باشد در نتیجه کمک عـقب حتی به نیـرویی که کوچکترین دست اندازها وارد می کنند، حسّاس می شود. به خاطر وجود محور شناور، سـیستم تعلیق عقب به صـورت کاملاً فعال در زمان ترمــزگیری عمل می کند و تـماس چـرخ عقب را با زمین حفظ می کند.

مزیت :

هـــر چه تمـاس چــرخ با زمین بیشتر باشد کنترل سواری افـزایش می یابد و هرچه سیستم تعلیق شما حسّاس تر باشد، در شتاب و ترمزگیری سرپیـچ ها دارای اصـطحکاک بیشتری با زمین می باشید.

2. چهار ، دو ، یک ویژگی :

مایسترو از چهار نقطه ی استراتژیک برای محورهای سیستم تعلیق بهـــره می گیرد (نقاط قرمز نشان داده شده در شکل) که همــراه با دو پل ارتباطی یک مـحور شناور مستقل را به وجود می آورد. (دایره های قرمــــز نشــان داده شده در شکل )

مزیت :

وجود محور شناور مستقل، باعث می شود انــرژی رکاب زدن صـرف فشرده کردن سیستم تعلیق یا ضربه زدن به پدال نشود. این دو مـورد به صورت جدی کارایی دوچرخه سوار را با گرفتن انرژی کاهش می دهند.

3 . سبک و قوی ویژگی :

صدها گرم غیرضروری از وزن تنه های مایسترو، به واسطه طراحی محورهای سبک بدون از دست دادن استحکام و سختی ، کاسته شده است. مزیت : سبک تر است، پس در سربالایی ها و سر پایینی ها سریعتر است.

تکنولوژی دوچرخه های 27.5

کاهش وزن دوچرخه و چرخ ها به طرز چشمگیری به شما کمک می کند تا سربالایی ها را سریع تر و با صرف انرژی کمتری طی کنید.

– وزن کلی دوچرخه :

با مقایسه ی وزن دوچرخه های 29 ، 27.5 و 26 اینـچ (با مشخصات مشابه) به اختلاف وزنی این مدل ها پی می بریم. همان طــور که انتظار مـی رود، دوچرخه 26 اینچ تنها کمی سبکتر از “27.5 و بسیار سبکتر از “29 می باشد. (اختلاف وزن 29 و 27.5 تقریباً 900 گرم است) هر گرم سبکتر بودن دوچرخه به سریعتر راندن شما کمک می نماید.

– وزن لاستیک / طوقه :

وزن چرخ کامل “27.5 ( لاستیک ، تیوب ، توپی چرخ ) تنها %5 بیشــتر از چرخ ”26 با مشخصات مشابه می باشد. درمقایسه با افزایش وزن %12 چرخ “29 به این نتیجه می رسیم که افزایش جزیی در قطر چرخ، سبـب تغییر وزن چشمگیر و بازده ی کمتر دوچرخه در شتـابگیری و پیمـودن سربالایی ها می گردد. با توجه به جدول مشاهده می شود که سبکتر بودن چرخ ها باعث کاهش کلی وزن دوچرخه و شتابگیری سریع می گردد.

tech27 5 image1

کارایی بیشتر :

شتاب بالا، زاویه ی برخورد کم و سواری چابک. – عبور از موانع : افــزایش قطر چــرخ ها باعث کاهــش زاویه ی برخورد می شود ( زاویه ی بین جسم مدور با اجسام مکعبی شــکل در هنگام برخورد) هـر چه این زاویه کمتر باشد، عبور از موانع راحت تر اســت. چــرخ “29، %14 و چـــرخ ”27.5 ،%9.8

راحت تر و با صرف انرژی کمتر نسبت به چرخ 26 اینچ از روی مانع مکعبی با ارتفاع  6cm عبور می کند. روش دیگر برای تحلیل زاویه  برخورد، مقایسه ی درجه تماس چرخ با زمین است. اگر 26 را x در نظر بگیریم، “27.5 x-4 و ”29 x-6 می باشد، زاویه ی کمتر بهتر است، در نتیجه “29 در این مقایسه پیروز می باشد و ”27.5 بدون مشکلِ وزنِ زیاد، قابلیت و کاراییِ بسیار نزدیک به “29 را دارد.

tech27 5 image2

– شتابگیری :

مهمترین برتری“27.5 نسبت به “29 شتابگیری سریع می باشد. مفـهوم شتابگیری، حـرکت ناگـهانی است که دوچرخه سوار با رکاب زدنِ قدرتی آن را احساس میکند. این ویژگی تنها تحت تأثیر وزن کلی چـــرخ نیست بلکــه به چگــونگی توزیـــع وزن در چـرخ نیز بستــگی دارد. هــر چه محل توزیــع وزن (طوقه و لاستیک) دورتر از توپی چرخ باشد، شتابگیری کندتر و هـر چه این فاصـله کمتر باشد، شتابگیری سریع تر میگردد، در نتیجه چرخ 1000 گـرمی 26 اینچ سریع تر از چرخ 1000 گرمی 29 اینچ شتاب می گیرد چرا که طـوقه ی بزرگتر، سیم پره های بلندتر، فاصله ی محل وارد شدن وزن را تا توپی چرخ زیاد می کند. همان طور که می بینید، چـرخ “27.5 تنها %1.5 کـند تر از چرخ “26 با مشخصــات مشــابه می باشد، در صــورتی که 29 اینج %3.6 کـندتر از چــرخ “26 اســت.

tech27 5 image4

کنترل بهتر :

سطح تماس بیشتر لاستیک با زمین، تنه با استحکام افزایش یافته و اندازه ی مناسـب، اصطحکاک بیشـتر تا ترمزگـیری و فرمان پذیری بهـینه.

– اصطحکاک با زمین :

با افزایش قطر چرخ، سطح تماس چـرخ با زمـین افـــزایش یافـته کـه ســــبب اصطـحکاک و چسبندگی بیشتر لاستیک به زمــین مــی شود. عــلاوه بر شــتاب بیــشتر کنترل ترمـزگــیری بهــتری در پیچ ها ایجاد مــی شود. همان طــور که مشاهده می شود “27.5 تقریباً نزدیک به سطح تماس 29 اینچ می باشد.

– سختی تنه :

اندازه ی تنه ی دوچرخه، در استحکام و انعطـاف پذیـری جانبی ( چپ و راست ) تأثیر گذار است. برای قرارگرفتن چـــرخ های بزرگ اندازه ی تنه باید بیشتر و کشیده تر شـود ، بنابراین دوچرخه های “29 با سایز تنه متوسط (M) انعــطـاف جانبی (توپی تنه تا پیشانی ) بیشــتری نســبت به 27.5 اینچ یا 26 اینــچ با همــان سایز دارد. حرکت و انعطاف جانبی زیاد موجـب کاهــش فرمان پذیری در پیچ های تند و حـین رکاب زدن قدرتی می شــود. 27.5 اینچ انعطاف جانبی بسیار کم تقریباً شـبیه به 26 اینچ دارد.

tech27 5 image5

– اندازه ی دوچرخه :

چـرخ های بزرگ به خاطر ایجاد محدودیت، طراحی تنه را برای رسیدن به اندازه های مورد نظر سخــت تر می کند. این مشــکل بـرای تنه با سـایز کوچـک بیشتر احـساس می شود. هــر چه سایز دوچـرخه کوچکــتر شــود ارتفـاع پیـشانـی نســبت بـه ارتفاع زین افــزایش می یابد بـرای سایز کوچـک دوچرخه “26 و یا “27.5 اینچ، این مشکل بسیار کم است، اما برای سایز کوچک “29 محدودیت زیادی در طراحی ایجاد می کند.

تکنولوژی اور درایو

As the first manufacturer to bring the tapered headtube to market—with the 2006 Glory mountain bike—Giant knows a thing or two about inventing solutions for improved steering precision. The original OverDrive technology resulted in groundbreaking stiffness-to-weight ratios, and the newer OverDrive 2 system on high-performance road and mountain bikes offers even further advantages.

OVERDRIVE 2:

FEATURES: Giant’s most advanced fork steerer-tube technology. Oversized headset bearings (1 1/4-inch top and 1 1/2-inch bottom bearings) and a tapered steerer tube combine for unprecedented steering performance with no additional weight.

BENEFIT: Compared to the already stiff OverDrive system, OverDrive 2 provides up to 30 percent more torsional steering stiffness. This translates into industry-leading steering precision. Whether you’re sprinting for the finish or cornering hard in the most demanding conditions, you can ride with more power and confidence.

frame overdrive

frame overdrive

OVERDRIVE 2 FEATURES:

1 1/4-inch top bearing
1 ½-inch bottom bearing
1 1/4 –inch stem
Tapered steerer-tube
Custom OverDrive 2 expansion wedge

OVERDRIVE:

FEATURES: Giant’s original oversized fork steerer-tube technology. Designed to provide solid front-end steering performance, the system’s oversized headset bearings and tapered steerer tube provide optimal steering stiffness. Road models feature 1 1/8-inch top and 1 1/4-inch bottom bearings, while the mountain version features 1 1/8-inch top and 1 1/2-inch bottom bearings.

BENEFIT: OverDrive provides up to 15 percent more torsional steering stiffness than straight steerer-tube designs. This translates into much more accurate steering input from a rider’s hands, through the handlebar and stem, and down to the front wheel. Whether hammering uphill or carving through a corner, OverDrive transmits input directly to the front wheel for more precise handling.

آلومینیم آلوکس

جاینت با تکنولوژی ALUXX فراتر از استاندارد آلومینیوم رفته است. ترکیبی استادانه از دانش مواد پیـــشرفته، شکل دادن و تکنیک های ساخت. از تغییر و دستکاری در ساختار اتمی و جهت گیری دانه های ساختاری تا شکل دادن لوله های تنه تـوسط تکنیک Hydro Forming ، جاینت بیش از سه دهه پیشرو در مهندسی آلومینیوم بوده است. به خاطر تولید تنه ها در کارخانه های متعلق به جاینت، هر مرحله از تـولید از نزدیـک تحت کنترل قرار می گیرد، در نتیجه هر یک از دوچرخه های آلیاژی با کمترین خطا و بالاترین استاندارد کیفیت تولید می شود.

ALUXX

تنــه های سبک با نسبت استحکام به وزن بهینه. مواد : آلــیاژ آلــومینیـــوم 6061 نسبــت استحکام به وزن مناسب.

روش شکل دهی :

روش Single Butting (لــــوله های تـنه با ضخامت بیشتر در یک طـــرف) وزن کم بـــدون از دست رفتن استحـــکام را به همـــراه دارد. به کارگیــری روش پـــرس کاری به صــورت عمــده روش های جوشکاری : به صورت کلی شامل جوشکــــاری استــــــاندارد و جوشکاری هموار (در بــــرخی از قســــــمت ها) برای دستیابی به نسبت استحکام به وزن مناسب.

1. STIFF AND LIGHT (سخت تر و سبک تر) :

ویژگی :

در آلیاژ ALUXX در کارخانه ی Forging (شکل دهی فلزات جاینت) فرم داده می شود. ALUXX SL آلیاژ اختصاصی جاینت، 30 درصـد ســخت تر از آلیاژهـای ســری 6061 متداول می باشد. این افزایش سـختی بـه مهندسـان اجـازه می دهد از ضـخامت لـوله های تنه کم کنند و در نـتیجه مواد کمتری مصرف مـی شود پـس تنه ای سبک تر به دست می آید که به هیچ عنوان استحکام و دوام خود را از دست نداده است. مزیت: دوچرخه سوار بدون از دست دادن استحکام دوچرخه، تنــه ای سخــت تر و سبک تر را تجربه می کند.

frame aluxx

2. PERFECTLY TUNED RIDE (سواری کاملاً تنظیم شده) :

ویـژگی:

لولـه های اولــیه ALUXX SL توسـط فرایند هـای مــکانیکی پیچیده ای تقویت می شـود، افزایـش استــحکام بـا روش Exerusion (روزن رانـی)، کاهش وزن بـا روش Butting (کاهش ضخامت لوله ها در وسط و افزایش آن در مـحل اتـصال) و بـهیـنه ســازی شــکـل تـنه بــا روش Forming (شـکل دادن). تـکـنــولــوژی اصـلی جایـنـت، Fluid Forming (شکل دادن توسـط سیال) و Press Forming (پرس کاری) به صورت هم زمان باعث حذف ضخامـت تقویت کننـده می شود، سختی را افزایـش می دهـد و وزن را به حداقـل ممـکن می رساند.

3. GUSSET FREE DESIGN (طراحی بدون تقویت کننده ) :

ویژگی :

بسیاری از تولید کننده ها از روش جوشـکاری با صفحات تقـویت کـننده، قطعه ای فلزی که در خـارج محل اتصال لوله ها برای پشتیبانی بیشتر اتصال جوشی داده می شود، استفاده می کنند. جاینت پیشرو و تکمیل کننده ی استفاده از لوله های رادیکالی شـکل می بــاشد، استحـــکام و ثباتی در حد لوله های جوشکاری شده با صـفحه ی تقویت کننـده ، با ایـن تفاوت که قطعه ای اضافه به بدنه جوشکاری نشده است.

مزیت :

به واسطه ی قابلیت پیشرفته آلیاژسازی جاینت، تنه ای قوی تر، سبک تر با خطوط صاف و اتصالات کمتر.

ALUXX SL

تنه هایـــی بسیار ســـبک با نسبت استحکام به وزن بالا. مواد: به کارگیری عمده ی آلیـاژ آلومــینیوم 6011 بــا استحکام به وزن بالا.

روش شکل دهی:

– روش Double Butting (لوله ی تـنه بـا دو ضخامت متفاوت در وسط و محل اتصال) باعث کاهش چشمگیر وزن لوله ها بـــــدون از دست دادن استحکام می شود. – روش شـکل دادن پـرس کــاری Press Forming به هـــــمراه شکل دادن گرم Warm Forming (ساخت و شکـل دهــی لــولــه به وسیله ی دمش هوا با فــشار بالا ) و شکل دهی با سیال Fluid Forming بـرای مدل های خاص.

روش های جوشکاری:

دو روش جوشکاری استاندارد (تکنیک جوشــکاری دو پا سه بدون ســنباده زنــی و سوهـــان کاری) و جوشکاری همـــوار Smooth Welding برای رسیدن به استحکام و وزن مناسب.

ALUXX SLR

frame aluxxslr

تکنولوژی ساخت سبکترین تنه های جاینت که بالاترین نسبت استحکام به وزن را دارند و شـامل پیشرفته ترین روش های شکل دادن و روش هـای نوین جوشکاری میگردد.

مواد:

به کارگیری منحصر فرد آلیاژ 6011A با نسبت استحکام به وزن بی نظیر.

روش شکل دهی:

– روش شکـل دهـــی بدنه هـای آلومینیومی که منجر به اصــلاح ساخــتار دانه بندی میکــروسکوپی شده است, بهترین نسبت استحکام به وزنی که جاینت تا به حال ارائه داده را, شامل می شود. – روش پیشرفته Triple Butting (لوله با سه ضخامت متفاوت در وسط و دو طرف) موجب کاهــش وزن و ضخـامـت لوله هــا تا 20% نســبت بـه ALUXX SL می شود. – روش شکل دهی با سیال (ساخت و شکل دهی قسمت وسیعی از لوله ها) به واسطه ی تزریق سیال با فشار بالا و مقدار کمی پرس کاری (شکل دهــی لوله با فشــار پرس مکانیکــی)

روش های جوشکاری:

دو روش جــوشـــــکاری هـمــــــوار smooth welding (تـکــــنیک جوشکاری دو پا سه به همراه سنباده زنی برای کاهش مراکز تمرکز تنش) روش جوشکاری نازک Slim Welding (طرحی ویژه ، عمل اتصال لوله برای کاهش مصرف مـاده ی پر کننده در جوشکاری) موجــب کاهـــش وزن، افزایش اســـتحکام و تمـــیز بودن ظاهــر جوشـکاری می شوند.

1. ویژگی : آلیاژ منحصر به فرد و با ارزش 6011A مزیت :

این آلیاژ جدید، بالا ترین نسبت استحکام به وزن را برای سبک ترین و قوی ترین تنه های آلومینیومی جاینت به وجود می آورد. 2. ویژگی : نمادی از هنر شکل دادن ، لوله هایی با سه ضخامت متفاوت Triple Butting مزیت : قطر ورق لوله نسبت به استحکام لازم در هر ناحیه از لوله تغییر می کند که موجب %20 سبکتر شدن و نازک تر شدن لوله ها نسبت به ALUXX SL می شود. 3.ویژگی : شکل دادن با سیال برای شکل دهی لوله های تنه Fluid Forming مـــزایا : تزریق سـیال با فشـار بالا درون لـوله های آلومینیومی، سـاخت پیچیده ترین شکل های سه بعدی مورد نــیاز برای مهندسی پیچیده و زیبایی ظاهری را امکان پذیر می کند.

2. ویژگی : نمادی از هنر شکل دادن ، لوله هایی با سه ضخامت متفاوت Triple Butting

مزیت : قطر ورق لوله نسبت به استحکام لازم در هر ناحیه از لوله تغییر می کند که موجب %20 سبکتر شدن و نازک تر شدن لوله ها نسبت به ALUXX SLL می شود.

3.ویژگی : شکل دادن با سیال برای شکل دهی لوله های تنه Fluid Forming

مـــزایا : تزریق سـیال با فشـار بالا درون لـوله های آلومینیومی، سـاخت پیچیده ترین شکل های سه بعدی مورد نــیاز برای مهندسی پیچیده و زیبایی ظاهری را امکان پذیر می کند.

4. ویژگی : پــرس کــاری انتـــخابی لــولـــه ی تــنه Press Formin

مزیت : ساخت و شکـــــل دهی لوله های تنه با اعــمال فشار مستقیم مکانیکی ، شکل های ساه با مشخصات و ظاهری مکانیکی مناسب بوجود می آورد.

5. ویژگی : جوشــکاری همـوار Smooth welding

مزیت : روش جوشکاری دو پا سه به همراه عملیات تکمیل کننده ی سنباده زنی و پولیش کاری برای کمینه کردن وزن و کاهش پتانسیل تخریب در مراکز تمرکز تنش خط جوش به کار برده می شود.

6. ویژگی : جوشـکاری نــازک Slim welding

مزیت : قبل از جوشکاری لوله ها ، هر تقاطع ( محل اتصال ) به صورت اختصاصی برش داده می شود تا از اتصال کامل و کمترین فاصله در محل اتصال اطمینان حاصل می گردد. در نتیجه سبک ترین، قوی ترین و تمیز ترین خط جوش حاصل می شود.

تکنولوژی کامپوزیت

تکنولوژی تنه های حرفه ای جاینت که توسط قهرمانان مسابقات جهانی استفاده می شود، به صورت دست ساز و با پیشرفته ترین مواد،مهندسی و روش هاس ساخت، تهیه و تولید می شوند.

مواد

T-800 CARBON FIBER :

بالاترین رده ی الیاف کربن از نظر نسبت استحکام به وزن که به عنوان تقویت کننده در تنه های کامپوزیتی به کار برده شده و در کارخانه کامپوزیت جاینت بافته شده و به شکل تنه دوچرخه در می آید .

رزین

CNT TECHNOLOGY :

فناوری نانو لوله های کربنی تنه نمونه ایست از یک پلیمر میکروسکوپی اضافه شده به رزین های ترکیب شده سفارشی جاینت . رفتار آن مانند یک تقویت کننده مینیاتوری است . ذرات “سی.ان.تی” تقویت کننده لایه های کامپوزیت میباشند .تنه های مجهز به ویژگی “سی.ان.تی” 14% زد ضربه تر از نمونه های دیگر میباشند .

تکنیک های ساخت

FUSION PROCESS:

در مدل های” ادونس اس.ال.او” لوله فوقانی تنه بواسطه فرایند “فیلامنت وایندینگ ” و ” قالب مشترک ” به لوله تنه زین بافته میشود . این فرایند گروهی مستلزم بافت دستی دو لوله فوق به هم میباشد . سپس برای یکپارچه کردن محل اتصال قالب ریزی مجدد این بخش تنه در کوره حرارتی و تحت فشار صورت میپذیرد . در نتیجه محصولی سبک تر، اتصال قوی تر در مقایسه با قالب ریزی سنتی حاصل میشود .

CONTINOUS FIBER TECHNOLOGY :

این روش ساخت، جاینت را قادر ساخته مثلث جادویی ذوچرخه های ADVANCED را با قسمت های کامپوزیت بزرگتر بسازد در نتیجه تعداد قسمت ها و تقاطع این لایه ها کم شده و تنه تا ۱۰۰ گرم سبک تر و به صورت قابل توجهی مستحکم می شود.

ADVANCED COMPOSITE TECHNOLOGY

تکنولوژی کامپوزیت

تکنولوژی تنه با بازدهی بالا با روش تولید دستی با وزنی بسیار سبک , مقاوم و سازگار .

الیاف کربن تی 700 :

الیاف کربن با بازدهی بالا ، مورد مصرف در تولید تنه های سفارشی فوق الذکر که در کارخانه کامپوزیت جاینت بافته شده و به مصرف محصولات جاینت میرسد .

فرایند مونوکیو اصلاح شده ( پوسته با قابلیت سازه ای) :

مثلث جلوی تنه بصورت یک تکه با بافت پیوسته تولید میشود . سپس نیمه جلو در یک فرایند ثانویه به لوله پایین و بالا مثلث عقب پیوسته میشود . فرایند مونوکیو اصلاح شده حذف کننده لایه دست باف بیرونی کامپوزیت که نقش پوستهٌ نما را دارد میباشد تا باعث کاهش وزن بدون تاثیر منفی در کیفیت سواری، استحکام و مقاومت شود .

GIANT COMPOSITE TECHNOLOGY

تکنولوژی تنه های پرفورمنس این رده مولد وزن سبک و استحکام میباشند تا کیفیت و ارزش سواری را تعادل دهند .

الیاف کربن تی 600 :

الیاف کربن رده پرفورمنس مورد مصرف در تولید تنه های سفارشی فوق الذکر بوده و به مصرف محصولات جاینت میرسد که باعث وزن سبک ، استحکام و سواری سازگار میشود .

فرایند مونوکیو اصلاح شده ( پوسته با قابلیت سازه ای) :

مثلث جلوی تنه بصورت یک تکه با بافت پیوسته تولید میشود . سپس نیمه جلو در یک فرایند ثانویه به لوله پایین و بالا مثلث عقب پیوسته میشود . فرایند مونوکیو اصلاح شده حذف کننده لایه دست باف بیرونی کامپوزیت که نقش پوستهٌ نما را دارد میباشد تا باعث کاهش وزن بدون تاثیر منفی در کیفیت سواری، استحکام و مقاومت شود .

تکنولوژی کامپوزیت

قوانین و مقررات

فعالیت این سایت بر اساس قوانین جاری کشور، به ویژه قانون نظام صنفی وتجارت الکترونیک است.